Multibrand Perfume

Prada - Victor and Rofl - Armani - Valentino 2023

FPT

Vinh danh FPT top 100

MOMO

Break The Limit

ANKER

LAUNCHING EVENT 2022

TCL

Ra mắt sản phẩm mới
World first Mini - Led TV

CARGILL Phú Mỹ

Lễ Khánh Thành Nhà Máy Cargill tại Bình Dương

PRADA

Pop up store Crescentmall

NOVAWORLD HO TRAM - THE TROPICANA

ANNOUNCEMENT CEREMONY OF PHASE I OPERATION

MASTERI
THAO DIEN

YEAR END PARTY

SIMONA HEIGHTS - PHU MY QUY NHƠN

PRODUCT LAUNCHING 2022

MASTERI
THAO DIEN

INTERNATIONAL CHILDREN'S DAY

NOVAWORLD HO TRAM - THE TROPICANA

CARNIVAL FESTIVAL 15-17.07.2022

ANKER

LAUNCHING NEW PRODUCT 2022
C

THU CÚC BEAUTY

Đại Tiệc Thẩm Mỹ 2022
15-10-2022